Luwak

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Los ntawm qhov kawg ntawm lub xyoo pua seventh, London qhov loj hlob tseem ceeb raws li ib lub chaw rau kev lag luam tau nce xav tau rau kev tuav pov hwm marine. Nyob rau xyoo 1680, Edward Lloyd qhib lub tsev kas fes, uas tau los ua qhov chaw sib tham rau ob tog hauv kev lag luam xa khoom xav kom muaj kev pov hwm cov nkoj thiab nkoj, thiab cov neeg txaus siab rau underwrite xws li kev lag luam. Cov kev pib ua tsis tiav no tau tsim los tsim kom muaj kev tuav pov hwm lag luam Lloyd's ntawm London thiab ntau yam kev lag luam xa thiab kev tuav pov hwm. Thawj cov kev tuav pov hwm lub neej kev cai raug coj tawm thaum xyoo pua 18th. Thawj lub tuam txhab muab kev tuav pov hwm lub neej yog Amicable Society rau Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees, tau tsim nyob hauv London nyob rau xyoo 1706 los ntawm William Talbot thiab Sir Thomas Allen.78 Edward Rowe Mores txhim tsa lub Koom Haum rau Kev Sib Cog Tseg rau Kev Ua Neeg Nyob thiab Kev Ua Phem nyob rau hauv 1762. Nws yog lub ntiaj teb thawj zaug muaj kev sib cog phooj ywg thiab nws pioneered hnub nyoog raws tus nqi them raws li lub neej hauv kev tuag uas yog "lub hauv paus rau kev tuav pov hwm kev xyaum thiab kev loj hlob" thiab "lub hauv paus ntawm kev ruaj siab niaj hnub uas lub neej txhua qhov kev paub tseeb tau nyob tom qab." Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi Nyob rau xyoo 1946, "kev tuav pov hwm raug mob" pib ua kom tiav.10 Lub tuam txhab thawj zaug muab kev pov hwm raug mob yog Railway Passengers Assurance Company, tau tsim hauv xyoo 1848 nyob rau hauv teb chaws Asmeskas kom muaj kev tiv thaiv cov neeg tawg rog. Thaum xyoo 19th cov tuam tseem fwv tau pib tsim cov kev pabcuam hauv lub tebchaws no tawm tsam kev mob kev nkeeg thiab kev laus. Lub teb chaws Yelemees tau tsim los ntawm kev ywj pheej ntawm welfare programs nyob rau hauv Prussia thiab Saxony uas pib thaum ntxov raws li nyob rau hauv 1840s. Nyob rau hauv 1880s Chancellor Otto von Bismarck tau qhia cov hnub nyoog laus nyiaj, kev pov hwm raug mob thiab kev kho mob nkeeg uas tsim lub hauv paus rau lub teb chaws Yelemees tsoom fwv xeev.1112 Hauv Tebchaws Asmesliskas txoj cai loj tshaj plaws tau pib los ntawm Liberal tsoom fwv hauv Tsoomfwv Txoj Cai Xyoo 1911. Qhov no tau ua rau cov neeg ua haujlwm British ua tus thawj muaj kev pov hwm tiv thaiv kev mob nkeeg thiab kev poob hauj lwm.13 Cov txheej txheem no tau muab nthuav dav tom qab Tsov Rog Thoob Ntiaj Teb thib 2 los ntawm Beveridge Report, los tsim thawj lub tebchaws tshiab. Perihal Perkembangan Asuransi

Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama Adsensecamp Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama IklanBlogger Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama MuatIn Ayo Diklik Dan Bergabung Bersama Nusaresearch

2017 Luwak